Aktualūs kvietimai

EcoInovacijos

Teikimo terminas: iki 2023-10-12, 17:00.

Finansuojamos veiklos skatinti MVĮ (labai mažų, mažų, vidutinių įmonių Vidurio ir vakarų Lietuvos regione) pereiti link neutralios klimatui ekonomikos diegiant aplinkos apsaugos vadybos sistemas; ekologinis projektavimas, ženklinimas, sertifikavimas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma 80 000 Eur, mažiausia – 15 000 Eur (didžiausią projekto finansuojamą dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų).

MVĮ skaitmeninimas

Teikimo terminas: iki 2023-10-30, 17:00.

Priemonės tikslas: skatinti MVĮ (labai mažų, mažų, vidutinių įmonių) skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma 50 000 Eur, mažiausia – 10 000 Eur (didžiausią projekto finansuojamą dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų).

Expo galimybės pažangiems (Sostinės regionas)

Teikimo terminas: iki 2023-11-06, 17:00.

Priemonės tikslas: skatinti MVĮ (labai mažų, mažų, vidutinių įmonių) aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimą ir pristatymą užsienio rinkose.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma 150 000 Eur, mažiausia – 15 000 Eur (didžiausią projekto finansuojamą dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų).

Expo galimybės

Teikimo terminas: iki 2023-12-29, 17:00.

Priemonės tikslas: skatinti MVĮ (labai mažų, mažų, vidutinių įmonių) dalyvavimą ir gaminių bei pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma 100 000 Eur, mažiausia – 10 000 Eur (didžiausią projekto finansuojamą dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų).

Jei turime klausimų – susisiekime telefonu: +370 686 70872 ar el. paštu: ona[a]esinvesticijos.eu.