Aktualūs kvietimai

E-komercijos modelis COVID-19

Tinkamu pareiškėju laikoma labai maža, maža arba vidutinė įmonė, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų (vertinama, ar pareiškėjas veikia ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 eurų.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Remiamos veikla – e. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

  • klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba);
  • išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Paraiškos priimamos iki rugsėjo 20 d. imtinai.

Jei kyla klausimų – susisiekime telefonu: +370 686 70872 ar el. paštu: ona[a]esinvesticijos.eu