Pramonės skaitmeninimas LT (Lietuvos verslo paramos agentūra)

Paraiškų teikimo terminas iki 2020-07-07 imtinai.

Priemonės tikslas paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų įmonių pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma sudaro 2.900.000 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas sudaro 15.350.882 Eur.

Dėl kitų priemonių platesnė informacija el. paštu: ona[a]esinvesticijos.eu arba telefonu: +370 686 70872

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje (Europos socialinio fondo agentūra)

Paraiškų teikimo terminas iki 2020-07-24 imtinai.

Priemonės tikslas užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma sudaro 360.000 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas sudaro 3.185.161 Eur.

Dėl kitų priemonių platesnė informacija el. paštu: ona[a]esinvesticijos.eu arba telefonu: +370 686 70872